Lösningar för ett enklare liv

Vi hjälper Er genom hela byggprocessen mot Myndigheten.

Byggprocessledare


Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig med bygglovsprocessen och allt som hör till.

Vi hjälper dig som exempelvis ska bygga hus, söka bygglov eller undrar över vilka lagar och regler som är aktuella just nu.

 

Bygglovsritningar


Från idé till verklighet!

Vi utför Bygglovsritningar för hus och lokaler.

Vi kommer gärna ut på platsbesök för att besöka och dokumenterar tomten innan vi börjar med bygglovsritningen.

.

Kontrollansvarig KA


Vi hjälper dig med att vara kontrollansvarig på din nybyggnation.

Högsta behörigheten K, kontrollansvarig enligt PBL.

Om oss


Vi förenklar bygglovsprocessen.

Byggprocessledning i Dalarna AB erbjuder som en etablerad konsult i byggbranschen tjänster som omfattar hela projektfasen i ert uppdrag. Som en mindre aktör är vi tidseffektiva och kan ta fram dokumentation utan större administrativa kostnader. Detta gör oss till en kvalitativ branschleverantör med stort personligt engagemang.

Vi erbjuder följande tjänster

Med vår hjälp blir din bygglovsansökan rätt från början!

Bygglovsritningar


Vi hjälper er att förverkliga era husdrömmar genom att ta fram bygglovsritningar från idé till verklighet. Har ni kladdat ner skisser, bara har idéer på hur huset ska se ut eller vet vilken stil ni vill ha?

Brandskyddsbeskrivning


Kompletta brandskyddsbeskrivningar för ditt bygglov.

Överklaga myndighetens beslut


Du kan överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen. 

Du kan överklaga beslut om strandskydd.

Vi kan hjälpa dig att upprätta yttranden samt överklaganden.

Konstruktionsritningar


Vi hjälper dig med kompletta konstruktionsritningar från grunden till alla typer av byggnader, för att du snabbt ska få ditt bygglov från kommunen.

Riskbedömning och Kontrollplan


Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Det här kan verka lite krångligt, men vi hjälper dig gärna

Bostadsanpassning


Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad.

Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs för att ansöka om bidraget hos din kommun.

Vi hjälper dig med att ta fram plan- och uppställningsritningar samt kostnadsersättningar eller anbud/offerter.

Vi hjälper dig med att ansöka om bygglov när detta behövs.

Vi hjälper dig med att anlitar valfri entreprenör som innehar F-skattsedel.

Energiberäkning för Bygglov


Vi utför energiberäkningar och U-värdesberäkningar. Hos oss får du din energibalansberäkning på ditt hus, villa eller tillbyggnad utförd enligt de senaste reglerna, BBR 29.

Kontrollansvarig KA


Högsta behörigheten K, kontrollansvarig enligt PBL.

Vi hjälper dig med att vara kontrollansvarig på din nybyggnation.

Vi har suttit på andra sidan bordet som byggnadsinspektör och har därför en stor fördel med den erfarenheten och vet vad som krävs in och hur hela processen fungerar.

Enskilda avlopp


Ska du installera ett nytt enskilt avlopp eller behöver du byta ut eller uppgradera ditt befintliga enskilda avlopp finns det en del saker som du behöver tänka på.

Att välja rätt avloppssystem och installera ett enskilt avlopp kräver kunskap.

Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs för en ansökan/anmälan om enskilt avlopp hos din kommun.

Vi hjälper dig med att hitta rätt entreprenör för att ordna ditt avlopp.

.

Kontakta oss

Om du har några frågor om våra tjänster eller vill begära en kostnadsfri offert, tveka inte att kontakta oss.